Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza”
Iaşi

Dicţionare & Enciclopedii

Departamentul de
Cercetare Interdisciplinară
în Domeniul Ştiinţelor Umaniste

Dicţionar Enciclopedic de Educaţie a Adulţilor - DEEA

Importanţa desfăşurării unui astfel de proiect constă în cunoaşterea contribuţiei aduse de educaţia adulţilor ∼ ca parte a sistemului educativ general ∼ în permanentizarea învăţării de-a lungul întregii vieţi, la nivel individual şi colectiv.

Proiectul propus oferă o alternativă viabilă în contextul eforturilor naţionale şi internaţionale de închegare a unui cadru metodologic şi curricular articulat şi coerent în domeniul educaţiei adulţilor şi a învăţării de-a lungul întregii vieţi.

DEEA ∼ primul de acest tip din România îşi propune să înglobeze într-un volum tematic noţiunile comune, dar şi pe cele distinctive şi individualizante ale educaţiei adulţilor utilizând literatura de specialitate din ultimii 150 de ani. Plecând de la o definiţie unanim acceptată, consultând numeroase surse de cunoaştere constitutive ale acestui câmp, prezentând natura conflictului epistemologic care o marchează şi analizând continuu cercetările metodologice asociate disciplinelor academice, dicţionarul nostru se doreşte a fi o monografie a acestui domeniu incomplet studiat/ descoperit, dar cu largi perspective.

DEEA va fi unic deoarece în final va reuni un corp semnificativ de informaţii nu numai naţionale şi regionale, dar şi internaţionale din domeniul educaţiei adulţilor, prin luarea în considerare a diverselor paradigme şi practici din domenii privite în diferite contexte culturale, politice şi socio-economice.

Totodată dicţionarul va permite valorificarea tradiţiei româneşti din perioada interbelică comparativ cu rezultatele altor ţări, cu scopul explicit de a identifica direcţiile de dezvoltare pentru România în noul context al structurilor europene de învăţare.