Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza”
Iaşi

Dicţionare & Enciclopedii

Departamentul de
Cercetare Interdisciplinară
în Domeniul Ştiinţelor Umaniste

CS III dr. Oana BELDIANU

CERCETĂTOR ŞTIINŢIFIC gr. III

Programul Dicţionare & Enciclopedii

Departamentul de Cercetare Interdisciplinară în Domeniul Ştiinţelor Umaniste

MEMBRU PROIECTE

Anuarul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi. 1860-1990

Atlas Multimédia Prosodique de L'Espace Roman - AMPER

Dicţionar Enciclopedic de Educaţie a Adulţilor - DEEA

Dicţionarul limbajului poetic eminescian - DLPE

CV