Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza”
Iaşi

Dicţionare & Enciclopedii

Departamentul de
Cercetare Interdisciplinară
în Domeniul Ştiinţelor Umaniste

ACS drd. Magda SAMOILĂ

ASISTENT DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

MEMBRU PROIECTE

Anuarul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi. 1860-1990

Atlas Multimédia Prosodique de L'Espace Roman - AMPER

Dicţionar Enciclopedic de Educaţie a Adulţilor - DEEA

CV