Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza”
Iaşi

Dicţionare & Enciclopedii

Departamentul de
Cercetare Interdisciplinară
în Domeniul Ştiinţelor Umaniste

Prof. dr. Laurenţiu ŞOITU

PROFESOR UNIVERSITAR DOCTOR

Departamentul de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ Iaşi

DIRECTOR DE PROGRAM

Programul Dicţionare & Enciclopedii

Departamentul de Cercetare Interdisciplinară în Domeniul Ştiinţelor Umaniste

CV