Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza”
Iaşi

Dicţionare & Enciclopedii

Departamentul de
Cercetare Interdisciplinară
în Domeniul Ştiinţelor Umaniste

Prezentare

Programul DICŢIONARE & ENCICLOPEDII este unul instituţional, asumat de conducerea Universităţii „Alexandru Ioan Cuza“ prin Hotărârea Senatului, în acord cu strategia pe termen lung şi de organizare a Departamentului de Cercetare Interdisciplinară în Domeniul Ştiinţelor Umaniste. Documentarea întreprinsă în vederea identificării demersurilor similare aparţinând generaţiilor de universitari ieşeni a evidenţiat prezenţa în bibliotecile ţării a unui număr de aproximativ 150 de asemenea lucrări. Aceasta demonstrează că se poate vorbi despre o medie de încredinţare spre tipar a câte unui volum pe an. Absenţa unei colecţii unitare şi nevoia de evidenţiere a contribuţiei ştiinţifice în domeniu ne obligă la această angajare.

Departamentul de Cercetare Interdisciplinară în Domeniul Ştiinţelor Umaniste a preluat sarcina iniţierii şi dezvoltării acestui program prin care se valorifică potenţialul existent, cu evidenţierea tradiţiei prin ctitorirea unei colecţii generoase pentru aniversări viitoare.


Obiectivul principal:

Realizarea unei colecţii proprii a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” de dicţionare şi enciclopedii tematice.

Obiective specifice:

 • valorificarea patrimoniului de lucrări similare editate de la înfiinţarea universităţii până în anul 150 al existenţei sale;
 • gestionarea tuturor iniţiativelor individuale şi colective din universitate sau pe acelea ale altor universităţi naţionale şi internaţionale;
 • elaborarea unor proiecte de dicţionare şi enciclopedii tematice în acord cu strategia Universităţii „Alexandru Ioan Cuza“ şi a Departamentului de Cercetare Interdisciplinară în Domeniul Ştiinţelor Umaniste.
Resurse:
  Umane
 1. Prin hotărârea Senatului Universităţii a fost aprobat statul de funcţiuni al programului D&E cu un număr de 9 posturi de cercetare pe durată nedeterminată cu finanţare din partea universităţii. Patru posturi sunt ocupate prin concurs conform legislaţiei în vigoare.
 2. Prin programul CNCSIS PN II - IDEI, director prof. dr. Laurenţiu ŞOITU, au fost înfiinţate trei posturi de cercetare cu normă întreagă ∼ perioadă determinată ∼ pentru Dicţionarul Enciclopedic de Educaţie a Adulţilor - DEEA. Cercetătorii angajaţi au fost integraţi programului D&E.
 3. Colectivului i s-au alăturat alte două persoane ∼ pe o durată de trei ani ∼ beneficiare ale unor burse postdoctorale din fonduri europene.
  Materiale
 1. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, prin Departamentul de Cercetare Interdisciplinară în Domeniul Ştiinţelor Umaniste, a pus la dispoziţia angajaţilor 6 birouri de lucru în clădirea din str. Lascăr Catargi nr. 54.
 2. Cinci dintre cercetătorii colectivului ∼ trei dintre angajaţii permanenţi ∼ au câştigat prin concurs burse postdoctorale pentru perioada 2010-2013.
 3. Editura Universităţii asigură tipărirea volumelor colecţiei D&E, asumându-şi realizarea unui format special.
 4. Platforma MEDIAEC pune la dispoziţie logistica necesară desfăşurării activităţilor.
 5. Institutul de Educaţie Continuă a oferit o parte din logistică şi consumabile.
 6. Prin lansarea unor proiecte noi vor fi atrase fonduri suplimentare.
Prezentare D&E în format pdf