Parhon Constantin Ion
profesor

Facultatea de Medicină1

Catedra de Boli nervoase şi mintale

Clinica boalelor nervoase şi mintale

Clinica obstetricală

Clinica psihiatrică

Clinica boalelor mintale

Catedra de Psihiatrie

Catedra de Neurologie şi psihiatrie

Catedra boalelor nervoase şi mintale

Laboratorul de Farmacologie

Activitate: 1912-19332
Funcţii de conducere: decan [75] , director [14]
1.

Facultatea de Medicină [13] [68] [69] [72] [73] [74] [76] [77] [81] [97] [105] [106] [107] [108] [109] [115] [149]

Facultatea de Medicină şi Învăţământ Farmaceutic [1] [14] [15] [75] [77] [81] [115]

2.

[1] [13] [14] [15] [68] [69] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [81] [97] [101] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [115] [149]