Pârnac Viorica
preparator

Facultatea de Ştiinţe[112]

Catedra de Teoria funcţiilor

Laboratorul de Mecanică

Activitate: 1943 [112] , 1946-19471
1.

[112]