Parteni I.

Facultatea de Ştiinţe[53]
Activitate: 1925 [53]