Petrescu Gheorghe
şef de lucrări

Facultatea de Medicină[13]

Catedra de Anatomie topografică

Clinica chirurgicală

Activitate: 1924-19251
1.

[13]