Neacşu Alex
asistent

Facultatea de Litere şi Filosofie[32] [33]

Catedra de Romanistică

Catedra de Limbi şi literaturi slave

Activitate: 1936-19381
1.

[32] [33]