Nica Theodor
conferenţiar

Facultatea de Ştiinţe1

Catedra de Zootehnia animalelor mici

Catedra de Zootehnie

Activitate: 1930-19352, 1937-19383
1.

Facultatea de Ştiinţe [30]

Facultatea de Ştiinţe agricole [30] [33]

2.

[30]

3.

[33]