Neculcea Eugeniu Gr.

Facultatea de Ştiinţe[51] [52] [149]

Catedra de Căldură şi electricitate

Catedra de Fizică teoretică, gravitate, căldură şi electricitate

Activitate: 1913-19191
1.

[51] [52] [104] [105] [107] [108] [149]