Niţescu Emil
conferenţiar

Facultatea de Ştiinţe[1] [13] [14] [53]

Catedra de Instalaţii industriale

Activitate: 1924-19271
Funcţii de conducere: director [14]
1.

[1] [13] [14] [53]