Mihăilescu I.

Facultatea de Ştiinţe[32]

Catedra de Desen industrial

Activitate: 1936-19371
1.

[32]