Mihul Irina
conferenţiar

Facultatea de Ştiinţe1

Catedra de Gravitate, căldură şi electricitate

Catedra de Fizică experimentală

Catedra de Fizică moleculară, acustică şi optică

Laboratorul de Fizică moleculară, acustică şi optică

Conferinţa de Fizică generală

Facultatea de Matematică şi Fizică[17]

Catedra de Fizică experimentală

Catedra de Fizică generală

Activitate: 1924-19262, 1937-19423, 1945 [112] , 1948-19524
1.

Facultatea de Ştiinţe [13] [33] [34] [81] [90] [112] [113]

Facultatea de Ştiinţi [34]

2.

[13] [81]

3.

[33] [34] [90] [113]

4.

[17]