Mandache Romulus
conferenţiar

Facultatea de Filologie-Istorie1

Catedra de Socialism ştiinţific

Facultatea de Ştiinţe economice2

Catedra de Contabilitate şi finanţe

Catedra de Organizare şi planificare

Catedra de Economia agriculturii şi statistică

Catedra de Finanţe, statistică şi economie agrară

Catedra de Finanţe şi economie agrară

Catedra de Economie politică, doctrine economice cont., relaţii economice internaţionale, economia ramurilor de producţie şi statistică

Catedra de Economie politică, economia ramurilor de producţie şi statistică

Catedra de Doctrine, relaţii economice internaţionale şi economia ramurilor de producţie

Catedra de Economie, organizarea şi planificarea agriculturii şi statistică

Activitate: 1957-19613, 1963-19704, 1975-19785, 1980-19906
1.

Facultatea de Filologie-Istorie [17]

Facultatea de Filologie-Istorie-Filosofie [17] [19]

Facultatea de Istorie-Filosofie [20]

2.

Facultatea de Ştiinţe economice [21] [22] [23] [24] [25] [29] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132]

Facultatea de Studii economice [24] [25] [26]

3.

[17] [19] [20]

4.

[21] [22] [23] [24] [25] [26]

5.

[121] [122] [123]

6.

[29] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132]