Meţianu Nicolae I.

Facultatea de Medicină[77]

Laboratorul de Laringo-oftalmologie

Activitate: 1911 [77]