Mărdărescu Emil
conferenţiar

Facultatea de Ştiinţe[1] [16]

Catedra de Tehnica exploatării şi industria petrolului

Activitate: 1927-19301
1.

[1] [16]