Mayer Octav
profesor

Facultatea de Ştiinţe1

Catedra de Algebră

Catedra de Algebră superioară

Catedra de Calcul diferenţial şi integral

Catedra de Geometrie proiectivă

Catedra de Geometrie

Catedra de Geometrie diferenţială

Catedra de Geometrie proiectivă şi diferenţială

Catedra de Geografie proiectivă şi diferenţială

Catedra de Teoria funcţiilor

Facultatea de Matematică şi Fizică2

Catedra de Analiză matematică

Catedra de Geometrie

Activitate: 1922 [77] , 1924-19263, 1928-19304, 1936-19625
Funcţii de conducere: decan [92]
1.

Facultatea de Ştiinţe [13] [15] [16] [32] [33] [34] [37] [38] [46] [53] [77] [81] [90] [92] [94] [112] [113]

Facultatea de Ştiinţe naturale [46]

Facultatea de Ştiinţi [34]

2.

Facultatea de Matematică şi Fizică [17] [18] [20]

Facultatea de Matematică-Mecanică [18]

3.

[13] [53] [81]

4.

[15] [16]

5.

[17] [18] [20] [32] [33] [34] [37] [38] [46] [77] [90] [92] [94] [112] [113]