Mihălcescu Ion

Facultatea de Teologie[1]
Activitate: 1926-19271
Funcţii de conducere: decan [1]
1.

[1]