Maxim Emil
asistent

Centrul de Calcul[137] [138] [140]
Facultatea de Ştiinţe economice[29] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132]

Catedra de Economie, organizarea şi planificarea industriei, construcţiilor şi transporturilor

Catedra de Economie politică, doctrine economice cont., relaţii economice internaţionale, economia ramurilor de producţie şi statistică

Catedra de Economie politică, economia ramurilor de producţie şi statistică

Catedra de Doctrine, relaţii economice internaţionale şi economia ramurilor de producţie

Activitate: 1975-19901
1.

[29] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [137] [138] [140]