Melic Ioan
profesor

Facultatea de Ştiinţe fizice, matematice şi naturale1

Catedra de Algebră superioară, calcul diferenţial şi integral

Catedra de Calcul diferenţial şi integral

Catedra de Chimie

Secţiunea ştiinţelor matematice

Catedra de Mecanică raţională

Catedra de Calcul

Activitate: 1865-18892
1.

Facultatea de Ştiinţe [2] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [48] [49] [115]

Facultatea de Ştiinţe fizice, matematice şi naturale [45] [47] [48] [80] [115]

2.

[2] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [47] [48] [49] [80] [115]