Lemny Ştefan
cercetător

Institutul de Istorie şi Arheologie "A. D. Xenopol"[29] [133] [134] [135] [141] [142] [143] [145] [146] [147] [148]
Activitate: 1980-19901
1.

[29] [133] [134] [135] [141] [142] [143] [145] [146] [147] [148]