Jitariu Matilda
profesor

Facultatea de Ştiinţe1

Catedra de Fiziologie animală

Catedra de Fiziologie şi biologie

Catedra de Zoologia vertebratelor

Catedra de Fiziologie-biologie

Catedra de Biologie

Catedra de Fiziologie animală şi umană

Catedra de Zoologie, anatomie, fiziologie animală şi microbiologie

Catedra de Zoologie, anatomie, fiziologie animală, microbiologie şi chimie

Activitate: 1937-19422, 1947-19523, 1954-19774, 1979 [28] , 1981-19855
Funcţii de conducere: decan [22]
1.

Facultatea de Ştiinţe [33] [77] [113]

Facultatea de Ştiinţe naturale [17]

Facultatea de Ştiinţe naturale-Geografie [17] [18] [19] [20]

Facultatea de Biologie, Geografie şi Geologie [28] [29] [125] [126] [127]

Facultatea de Biologie-Geografie [21] [22] [23] [24] [27] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122]

2.

[33] [77] [113]

3.

[17] [110]

4.

[17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [27] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122]

5.

[29] [125] [126] [127]