Jaba Elisabeta
conferenţiar

Facultatea de Studii economice1

Catedra de Finanţe, statistică şi economie agrară

Catedra de Finanţe şi statistică

Catedra de Economie, organizarea şi planificarea industriei, construcţiilor şi transporturilor

Catedra de Economie politică, doctrine economice cont., relaţii economice internaţionale, economia ramurilor de producţie şi statistică

Catedra de Economie politică, economia ramurilor de producţie şi statistică

Catedra de Doctrine, relaţii economice internaţionale şi economia ramurilor de producţie

Catedra de Economie, organizarea şi planificarea agriculturii şi statistică

Catedra de Statistică

Activitate: 1969-19902
1.

Facultatea de Ştiinţe economice [28] [29] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132]

Facultatea de Studii economice [26] [27] [117] [118] [119]

2.

[26] [27] [28] [29] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132]