Jucan Teodor
conferenţiar / cercetător

Facultatea de Matematică-Mecanică1

Catedra de Matematici aplicate şi informatică

Catedra de Ştiinţa calculului

Catedra de Ecuaţii diferenţiale şi analiză numerică

Catedra de Ecuaţii diferenţiale şi integrale şi analiză numerică

Activitate: 1965-19902
1.

Centrul de Calcul [29]

Facultatea de Matematică [28] [29] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129]

Facultatea de Matematică şi Fizică [130] [131] [132]

Facultatea de Matematică-Mecanică [23] [24] [25] [26] [27] [116] [117] [118] [119] [120]

2.

[23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132]