Jaba Octavian
conferenţiar

Facultatea de Ştiinţe economice1

Catedra de Contabilitate şi finanţe

Catedra de Organizare şi planificare

Catedra de Economie, organizarea şi planificarea industriei

Catedra de Economie, organizarea şi planificarea industriei, construcţiilor şi transporturilor

Catedra de Economie politică, doctrine economice cont., relaţii economice internaţionale, economia ramurilor de producţie şi statistică

Catedra de Economie politică, economia ramurilor de producţie şi statistică

Catedra de Doctrine, relaţii economice internaţionale şi economia ramurilor de producţie

Activitate: 1963-19902
1.

Facultatea de Ştiinţe economice [21] [22] [23] [24] [25] [28] [29] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132]

Facultatea de Studii economice [24] [25] [26] [27] [116] [117] [118] [119]

2.

[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132]