Ilie Sofia1
şef de lucrări

Facultatea de Ştiinţe naturale2

Catedra de Biologie

Catedra de Biologie şi fiziologia plantelor

Catedra de Botanică şi biologie

Catedra de Fiziologie şi biologie

Institutul pedagogic de 2 ani[17]
Activitate: 1949-19583
1.

Ilie Sofia [17]

Manas-Ilie Sofia [17]

2.

Facultatea de Ştiinţe naturale [17]

Facultatea de Ştiinţe naturale-Geografie [17]

3.

[17]