Ionescu Georgeta
asistent

Facultatea de Medicină[112]

Catedra de Bacteriologie

Clinica obstetricală

Activitate: 1947 [112]