Ivanov Cornelia
lector

Facultatea de Filologie-Istorie[17]

Catedra de Bazele marxism-leninismului

Istoria mişcării muncitoreşti

Activitate: 1954-19571
1.

[17]