Ionescu Ortansa

Facultatea de Medicină[113]

Catedra de Anatomie patologică

Activitate: 1939-19411
1.

[113]