Iacomi Felicia

Unităţi de cercetare tip C. Colectivul de cercetare şi elaborare de tehnologii şi aparate în domeniul fizicii[141]
Facultatea de Fizică[29]

Catedra de Spectroscopie, fizica plasmei şi fizică nucleară

Activitate: 1980-19821
1.

[29] [141]