Irinescu Teodora1
asistent

Facultatea de Filologie[28] [29] [120] [122] [124] [125] [126] [127]

Catedra de Romanistică şi limbi slave

Catedra de Limbă română

Catedra de Limbă română pentru studenţi străini

Activitate: 1974-19772, 1979-19853
1.

Grigoraş Teodora [120]

Grigoraş-Irinescu Teodora [122]

Irinescu Teodora [28] [29] [124] [125] [126] [127]

2.

[120] [122]

3.

[28] [29] [124] [125] [126] [127]