Iancu Ioana
asistent

Facultatea de Matematică-Mecanică[24] [25] [26] [116]

Catedra de Ecuaţii diferenţiale şi analiză numerică

Catedra de Ecuaţii diferenţiale şi integrale şi analiză numerică

Activitate: 1966-19701
1.

[24] [25] [26] [116]