Ilioi Constantin
conferenţiar

Facultatea de Matematică-Mecanică1

Catedra de Matematici aplicate şi informatică

Catedra de Ştiinţa calculului

Catedra de Ecuaţii diferenţiale şi analiză numerică

Catedra de Ecuaţii diferenţiale şi integrale şi analiză numerică

Catedra de Probabilităţi şi matematici economice

Institutul pedagogic de 3 ani[25]

Catedra de Matematică

Activitate: 1964-19902
1.

Facultatea de Matematică [28] [29] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129]

Facultatea de Matematică şi Fizică [130] [131] [132]

Facultatea de Matematică-Mecanică [22] [23] [24] [25] [26] [27] [116] [117] [118] [119] [120]

2.

[22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132]