Hurmuzache Emil
profesor

Facultatea de Medicină1

Clinica infantilă

Catedra de Puericultură

Catedra de Pediatrie

Catedra de Patologie infantilă

Catedra de Patologie şi clinica infantilă

Activitate: 1924-19282, 1935-19443, 1947 [112]
1.

Facultatea de Medicină [13] [34] [83] [92] [112] [113]

Facultatea de Medicină şi Învăţământ Farmaceutic [1] [14] [31] [33] [34]

2.

[1] [13] [14]

3.

[31] [33] [34] [77] [83] [92] [113]