Hortolomei Nicolae
profesor

Facultatea de Medicină1

Catedra de Anatomie

Catedra de Anatomie descriptivă

Clinica chirurgicală

Institutul de Anatomie şi Laboratorul de Anatomie descriptivă

Catedra de Patologie externă

Catedra de Patologie chirurgicală

Activitate: 1905-19062, 1913-19153, 1918-19294
Funcţii de conducere: director [1]
1.

Facultatea de Medicină [3] [13] [73] [74] [76] [77] [81] [149]

Facultatea de Medicină şi Învăţământ Farmaceutic [1] [14] [15] [75] [81]

2.

[3]

3.

[77]

4.

[1] [13] [14] [15] [73] [74] [75] [76] [77] [81] [149]