Hurghişiu Vasile
conferenţiar

Facultatea de Medicină[77] [112] [113]

Catedra de Medicină legală

Facultatea de Ştiinţe juridice[17]

Catedra de Ştiinţe penale

Activitate: 1941-19421, 1947-19502
1.

[77] [113]

2.

[17] [112]