Holban Ion
asistent / cercetător

Facultatea de Pedagogie-Psihologie[17]

Catedra de Psihologie

Institutul de Ştiinţe Geografice[136]
Institutul de Ştiinţe Pedagogice[137] [138]
Centrul de Ştiinţe Sociale[28] [29] [133] [139] [140] [141] [142] [144] [148]
Activitate: 1948-19501, 1974-19842
1.

[17]

2.

[28] [29] [133] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [144] [148]