Huidovici Mariana
asistent

Şcoala superioară pedagogică[17]

Catedra de Chimie anorganică şi analitică

Catedra de Fiziologie şi biologie

Activitate: 1950-19521
1.

[17]