Herşcovici Estera
asistent

Facultatea de Filologie-Istorie[17]

Catedra de Economie politică

Activitate: 1956-19571
1.

[17]