Homutescu Vera
asistent

Facultatea de Ştiinţe juridice[17]

Catedra de Drept civil

Catedra de Teoria şi istoria statului şi a dreptului de stat

Facultatea muncitorească[17]

Catedra de Constituţie şi istorie

Activitate: 1952-19541
1.

[17]