Haimovici Adolf
profesor

Facultatea de Ştiinţe[46] [112]

Seminarul Matematic

Facultatea de Matematică şi Fizică1

Catedra de Matematici aplicate şi informatică

Catedra de Ştiinţa calculului

Catedra de Geometrie şi mecanică

Catedra de Analiză matematică

Catedra de Calculul probabilităţilor şi statistică matematică

Catedra de Matematici generale

Catedra de Ecuaţii diferenţiale şi analiză numerică

Catedra de Ecuaţii diferenţiale şi integrale şi analiză numerică

Activitate: 1946-19822
1.

Facultatea de Matematică [28] [29] [120] [121] [122] [123] [124] [125]

Facultatea de Matematică şi Fizică [17] [18] [19] [20]

Facultatea de Matematică-Mecanică [18] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [116] [117] [118] [119] [120]

2.

[17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [46] [112] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125]