Hurmuzescu Dragomir
profesor

Facultatea de Ştiinţe1

Catedra de Fizică (Căldură şi electricitate)

Catedra de Fizică

Catedra de Calcul diferenţial şi integral

Catedra de Fizică şi matematică

Laboratorul de fizică

Catedra de Chimie fizicală

Catedra de Chimie tehnologică

Catedra de Fizică (Gravitaţie, căldură şi electricitate)

Catedra de Gravitate, căldură şi electricitate

Activitate: 1896-18972, 1899-19133
Funcţii de conducere: director4
1.

Facultatea de Ştiinţe [2] [3] [4] [6] [8] [9] [10] [11] [12] [52] [77] [96]

Facultatea de Ştiinţi [2] [6] [95] [115]

2.

[2] [6] [115]

3.

[2] [3] [4] [8] [9] [10] [11] [12] [52] [77] [95] [96] [102]

4.

[8] [10] [11]