Huidovici Gheorghe
conferenţiar

Facultatea de Ştiinţe[1] [13] [14] [16] [30] [31] [32]

Laboratorul de Chimie tehnologică

Catedra de Chimie tehnologică

Catedra de Chimie tehnică

Activitate: 1924-19271, 1929-19372
Funcţii de conducere: director [1]
1.

[1] [13] [14]

2.

[16] [30] [31] [32]