Gemil Tahsin
cercetător

Institutul de Istorie şi Arheologie "A. D. Xenopol"[136] [137]
Activitate: 1974-19761
1.

[136] [137]