Gherasimescu Emiliana
lector

Facultatea de Matematică şi Fizică1

Catedra de Fizică generală

Catedra de Fizică experimentală

Activitate: 1951-19622
1.

Facultatea de Fizică [18]

Facultatea de Matematică şi Fizică [17] [18] [19] [20]

2.

[17] [18] [19] [20]