Georgescu Mircea
asistent

Facultatea de Filologie-Istorie[17]

Catedra de Bazele marxism-leninismului

Activitate: 1955-19561
1.

[17]