Gaiu Emanoil
conferenţiar

Şcoala superioară pedagogică1

Catedra de Algebră

Catedra de Fizică şi matematică

Facultatea de Matematică şi Fizică[17]

Catedra de Algebră

Catedra de Algebră şi matematici elementare

Activitate: 1950-19572
1.

Şcoala superioară pedagogică [17]

Institutul pedagogic de 2 ani [17]

2.

[17]