Gane Alexandru
profesor

Facultatea de Drept[12]

Catedra de Drept şi procedură penală şi civilă

Activitate: 1903-19041
1.

[12]